Target2Ten

Wij van Target2Ten werken vanuit een christelijke overtuiging. Daar vanuit geloven we dat iedereen geschapen is met voldoende kwaliteiten om het in het leven te maken. We hebben jarenlange ervaring in het coachen en aansturen van mensen en teams van professionals, alsook in het tot stand brengen van goed functionerende teams.

We onderkennen de problemen van mensen die niet op de juiste plek zitten en daarom anders functioneren dan mensen die hun stek gevonden hebben. Ook de moeilijkheid van teams die niet functioneren door een onjuiste samenstelling is ons bekend. Ziekte, motovatieproblemen, benedemaats preseteren, het zijn duidelijke symptomen!

Het is onze passie mensen bewust te maken van hun specifieke kwaliteiten en die zo te leren inzetten dat ze hun doelen kunnen bereiken.